Скъпи кандидат средношколци, изберете бъдещето си с нас, защото:

       Ние предлагаме обучение по професии и специалности - актуални и с перспектива за развитие, като:

 

"Възобновяеми енергийни източници";

     "Топлотехника - топлинна , климатична,вентилационна и хладилна техника";

"Компютърни мрежи"

"Машинен оператор  -Металорежещи машини"   :  Нова   

Нашето училище разполага с модерни кабинети за обучение!


     Нашите преподаватели са висококвалифицирани специалисти в своите професионални направления!


     Завършващите при нас младежи и девойки са конкуренти на пазара на труда!


Вие сте тук:Home